Now Playing Tracks

trinhthienlam:

Đôi khi bạn cảm thấy không vui vẻ là vì quá để tâm đến cảm giác của người khác. Mỗi một câu nói, một việc nhỏ vẫn giữ trong lòng nên làm cho thế giới bên ngoài khống chế tâm trạng của bản thân. Người khác nói thế nào, làm việc gì, có lẽ chính họ cũng đã quên, thế nhưng bạn lại giữ lấy những điều đó mà giày vò chính mình. 

Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, đường đi cũng gập ghềnh, quanh co, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy vô tâm của người khác. Thời gian dần trôi sẽ làm bạn nhận thấy rằng, có nhiều chuyện của người khác và bạn thật ra không hề liên quan.

Dịch: Thiên Lam


 ❝Đừng bao giờ để ý

Người khác đang nghĩ gì
Về việc làm của bạn
Cứ kệ họ, quên đi

Vì bạn luôn là bạn
Bạn làm cái mình cần
Đừng mong đợi nhiều quá
Mọi cái sẽ đến dần

Triết lý này đơn giản
Giúp tôi sống xưa nay
Nhẹ nhàng và thoải mái
Ở đời phức tạp này❞

ヅ Thái Bá Tân

(Source: tinsoftware)


 ❝Đừng bao giờ để ý

Người khác đang nghĩ gì
Về việc làm của bạn
Cứ kệ họ, quên đi

Vì bạn luôn là bạn
Bạn làm cái mình cần
Đừng mong đợi nhiều quá
Mọi cái sẽ đến dần

Triết lý này đơn giản
Giúp tôi sống xưa nay
Nhẹ nhàng và thoải mái
Ở đời phức tạp này❞

ヅ Thái Bá Tân

(Source: tinsoftware)

We make Tumblr themes